stránky Ostojkovic

WELCOME!!!

Kalendář

Novinky

O obci

Nový příspěvek

Trocha z historie obce...
Ostojkovice jsou vesnicí velmi starého původu, z roku 1327. Byly jako pustina(spustlá ves). Později byly znovu založeny a dostaly se do majetku města Jemnice. Do roku 1888 se užíval název Vostejkovice. Původ zdejší obce je zahalen rouškou pověstí...
K obci Ostojkovice patří také osada Vlažinka, založena v 15. století, jako ovčírna hraběte z Vlašim. Dále k obci patří hájovna ve smrčku postavená v roce 1909, u silnice z Jemnice do Starého Hobzí, byla postavena v r 1922 vila.
Škola stála na místě kde stojí kaplička. Postupem času se škola přesunula na místo kde dnes stojí obchod a obytný dům.
Do roku 1849 byly Ostojkovice součástí panství Jemnice.
Žádné komentáře